Privacy

Vishandel Nieuwland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Vishandel Nieuwland respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend opgenomen in het klantenbestand van Vishandel Nieuwland. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling, zoals bestel- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen, besteladvies, aanbiedingen, verspreiding van de nieuwsbrief en/of voor andere marketingdoeleinden van Vishandel Nieuwland.

Indien u niet langer wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de door u verstrekte gegevens, dan wel niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen of een adreswijziging wenst door te geven, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een verwijderingsverzoek dan wel wijzigingsverzoek in te dienen gericht aan het onderstaande adres. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.